برچسب ها - سند سازی صوری
برچسب: سند سازی صوری
تبانی ،فساد و سوء استفاده از حساب دولتی/فساد پنهان یکی از اداره کل‌های استان و سکوت خبری
فعالیت های عمرانی و بدون رعایت تشریفات قانونی سندسازی های... صوری مالی از محل رفاهی های پرسنل و در نهایت... برداشت های شخصی از آن سند سازی های صوری و...
کد خبر: ۷۵۲۷۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰


جوابیه شهردار چرام به یک خبر
از تکذیب استخدام غیر قانونی تا رونمایی از یک‌تخلف ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیونی + تصاویر
نوری جهت تنویر افکار عمومی یک سند سازی صوری به...
گفت جهت تنویر افکار عمومی یک سند سازی صوری به...
کد خبر: ۶۸۱۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸