اطلاعیه فراخوان مشمولان دارای برگ آماده به خدمت

اطلاعیه فراخوان مشمولان دارای برگ آماده به خدمت

به گزارش تابناک قزوین، سرهنگ همتی گفت: مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یک شنبه چهارم اسفندماه سال جاری، با به همراه داشتن مدارک زیر برای توجیه و اعزام به خدمت سربازی به معاونت وظیفه عمومی واقع در قزوین، میدان ۲۲ بهمن، خیابان ژاندارمری مراجعه کنند:
- برگه اعزام
- برگه محل مراجعه
- برگه واکسن
- مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی و تصاویر آنها)
- سرباز کارت بانک سپه