◽️در سالگرد حادثه تلخ پلاسكو؛
مراقب باشیم بازار قزوین، پلاسکوی دیگر نشود
{$sepehr_media_562378_400_300}

مردم قزوین منتظرند از مسئولان یک راهکار اجرایی ببینند تا بازار در شرایط بحران در دسترس باشد و حادثه‌ای مشابه پلاسکو رخ ندهد.