معاون عمرانی استاندار:
تفکیک پسماندها از مبدا فرهنگسازی شود

تفکیک پسماندها از مبدا فرهنگسازی شود

به گزارش تابناک قزوین،فرخ زادمعاون عمرانی استاندار،اعلام کرد: در حال حاضراز ۱۸ درصد پسماند قابل بازیافت، حدود ۴.۳ درصد در استان بازیافت می شود که در برنامه داریم این میزان را به ۱۰ درصد افزایش دهیم که بی شک این مهم اهتمام تمامی مسئولین و  مردم را می طلبد.

وی افزود:این امر علاوه بر ارزش اقتصادی، تاثیر بسزایی نیز در کاهش روند پر شدن لندفیل های سایت جمع آوری پسماندها دارد.

وی در ادامه تاکیدکرد: شهرداری ها موظف هستند و طرح جامع و تفضیلی راهبردی مدیریت پسماند عادی را در اسرع وقت ارائه نمایند و هیچ عذری در خصوص عدم ارائه طرح از سوی شهرداری ها پذیرفته نیست.