مهربانی دانش آموزان خرمدشتی

مهربانی دانش آموزان خرمدشتی

به گزارش تابناک قزوین خرگوش وحشی که بر اثر تصادف با خودرو مصدوم شده بود،توسط دو دانش آموز خرمدشتی به نام های محمد امین و محمد متین کاظم لو، تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان شده بود ، پس از تیمار و بهبودی توسط محیطبانان در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد

احمد زارعی رییس اداره حفاظت محیط زیست تاکستان با تایید این خبر ضمن تقدیر و تشکر از این اقدام، به رسم یادبود هدایایی به این دو دانش آموز اهدا کردند.