تبانی ،فساد و سوء استفاده از حساب دولتی/فساد پنهان یکی از اداره کل‌های استان و سکوت خبری

تبانی ،فساد و سوء استفاده از حساب دولتی/فساد پنهان یکی از اداره کل‌های استان و سکوت خبری

به گزارش تابناک قزوین، شنیده‌ها حاکیست مدیرکل سابق یکی از سازمان‌های استان با همراهی مدیر مالی این دستگاه طی سالهای گذشته از جایگاه خود استفاده سوء کرده است و تاکنون هیچ اقدام موثری در راستای برخورد قاطع با این مدیر به انجام نرسیده است.

 

براساس همین گفته، چندین فقره تبانی در معاملات دولتی از جمله نصب تلویزیون شهری و عدم کارکرد آن، چندین فقره ساخت و ساز و فعالیت‌های عمرانی و ... بدون رعایت تشریفات قانونی، سندسازی های صوری مالی از محل رفاهی های پرسنل و در نهایت برداشت های شخصی از آن، سند سازی های صوری و در نهایت فروش اوراق خزانه دولتی به برخی از اقوام مدیر مالی ، دریافت های نقدی از شرکت کنندگان در سمینارها و عدم واریز آن به حساب دولتی ، خریدهای غیرقانونی مصالح از پیمانکاران ساخت و ساز بدون کسب مجوز و عدم نیاز به این مصالح به طوری که بسیاری از آنها از بین رفته اند، سوء استفاده از یک فقره حساب غیر دولتی با نام صندوق رفاه و واریز وجوه دولت و رفاهی های کارمندان به صورت پنهان در آن حساب و در نهایت استفاده های شخصی و غیر اداری از آنها و بسیاری موضوعات دیگر طی سال‌های مدیریت این مدیر اتفاق افتاده ، ولی تاکنون هیچ گونه واکنش قاطعی از سوی مسئولین کشوری این سازمان صورت نپذیرفته است.

 

این در حالی است که موضوع عدم نظارت حراست این اداره کل طی سال‌های گذشته و عدم حضور به موقع ایشان در ساعات رسمی اداری و دریافتی‌ها و هزینه‌های سربار نامبرده نیز طی گزارشات مردمی در سال ۹۷ به اطلاع مسئولین امر رسیده بود و لیکن هیچ گونه اقدامات موثری از سوی سازمان متبوع مشاهده نگردید.

 

 با عنایت به کلیه موارد اشاره شده انتظار مردم از مسئولین امر آن است که ضمن برخورد قاطع با افراد متخلف از ادامه به کارگیری وی در پست‌های حساس جلوگیری به عمل آید.

لازم به ذکر است پرونده فرد مذکور همچنان در اداره کل بازرسی و دیوان محاسبات استان مفتوح بوده و پیگیری ها در این راستا ادامه دارد.