مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین اعلام کرد؛
تحقق 123 درصدی آموزش های مهارتی در بخش دولتی طی سال 97

تحقق 123 درصدی آموزش های مهارتی در بخش دولتی طی سال 97

به گزارش تابناک قزوین، منصور جلیلوند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین، عنوان کرد: در سال گذشته 2 میلیون و 468 هزار و650 نفرساعت آموزش های مهارتی در بخش دولتی ارائه شده است.

وی افزود: آموزش های مهارتی ارائه شده در بخش دولتی شامل آموزش در مراکز ثابت دولتی، سیار شهری، زندان، پادگان، مناطق روستایی، کارگاه جوار دانشگاه ، صنایع و صنوف، سیار شهری و سکونت گاههای غیررسمی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، معلولین، معتادین بهبود یافته و سایر تفاهمنامه های منعقده می باشد. 

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین خاطرنشان کرد: تعداد 14 هزار 716 نفر افراد آموزش دیده در سال گذشته، تعداد 11 هزار و 605 نفر از این افراد مردان و 3 هزار 111 نفر را زنان تشکیل می دهند.

جلیلوند گفت: آموزش‌های مهارتی یکی از ابزار‌های مورد نیاز برای توسعه اشتغال در سطح جامعه و توانمند‌سازی نیروی انسانی با استفاده از این آموزش‌ها امکان‌پذیر مي باشد.

وی تصریح کرد: قزوین یکی از استان‌های صنعتی در سطح کشور تلقی می‌شود که ارتقای سطح مهارتی افراد برای اشتغال در بخش‌های صنعت امری مهم و ضروری تلقی می‌شود در اين راستا این استان همه ساله با تمام توان نسبت به ارایه آموزش‌های مهارتی به متقاضیان ارائه می گردد.