رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبیک:
مرغدارای آبیک در معرض آنفلوانزای پرندگان

 مرغدارای آبیک در معرض آنفلوانزای پرندگان

به گزارش تابناک قزوین، مرتضی یعقوبی بیان کرد: آنفلوانزای پرندگان، یک بیماری ویروسی است که دستگاههای تنفس، گوارش یا عصبی بسیاری از انواع طیور و سایر پرندگان را درگیر می سازد، شدیدترین نوع بیماری به صورت حاد و عمومی است که در طیور با یک دوره کوتاه و مرگ و میر بسیار بالا دیده می شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبیک عنوان کرد: مرغداران باید بهداشت و امنیت زیستی را با جدیت رعایت کنند و حتما نهاده های مورد نیاز را از مراکز مطمئن خریداری و حتی المقدور ارتباط خود را با مناطقی که  بروز بیماری آنفلوانزا از آنها گزارش شده است قطع کنند.

وی در ادامه افزود: بیماری آنفلوانزای پرندگان تا کنون در سطح شهرستان کنترل شده و واحدهای مرغداری به طور مرتب بر اساس برنامه های مراقبت فعال و غیر فعال،  توسط کارشناسان دامپزشکی رصد می شود.

یعقوبی در پایان یادآور شد:  پرندگان مهاجر به عنوان عامل ورود آلودگی به کشورها می توانند طیور روستایی را نیز آلوده کنند، از روستائیان و مرغداران خواست، ضمن گزارش هرگونه تلفات غیرعادی پرندگان، از خرید طیور روستایی از بازارچه ها قبل از اطمینان از سلامت آنها جداٌ خودداری کنند.